Vakuum transport

“Kod sistema vakuum transporta, za razliku od tradicionalnog mehaničkog prenosa, materijal se prenosi od jednog do drugog mesta uz pomoć vazduha koji teče zbog razlike u pritisku instalacije. Moguće je transportovati većinu suvih, praškastih, sitnih ili krupnih zrnastih materijala. Najčešće oblasti upotrebe su prehrambena , farmaceutska i industrija plastike.

Najčešći proizvodi koji se transportuju sistemom vakuum transporta su: brašno, šećer, integralno zrno, kafa, plastične granule, metalni prah, farmaceutski sastojci, tablete, kapsule, dražeji i ostali.”

Preuzmite naš katalog!

Dostupno iz naše ponude.

Sistemi vakuum transporta.

Asortiman uključuje tipove namenjene opštoj industrijskoj upotrebi, model piFLOW®i. Prehrambenoj industrij, model piFLOW®f. Farmaceutskoj industriji, model piFLOW®p, i poseban model za transport tableta, model piFLOW®t.

Tehničke karakteristike:

  • Kapacitet transporta varira od nekoliko kilograma do 15 tona na sat*.
  • Ukupna udaljenost od 60 metara, uključujući maksimalnu visinu podizanja od 20 metara.
  • Velična čestica je od 0,5 mikrona do 30 mm.
  • Nasipna gustina materijala od 0,1 grama do 9 kg/litra.
*performanse zavise od dužine transporta i nasipne gustine.

Prednosti proizvoda:

  • Zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini, zahteva malo prostora i može se lako instalirati.
  • Jednostavno čišćenje i održavanje zbog modularne konstrukcije.
  • Jednostavna instalacija i pouzdan rad zahvaljujući potpuno pneumatskom radu.
  • Minimalno održavanje zahvaljujući visokoefikasnim filterima.
  • Sistem transporta je potpuno zatvoren što omogućava transprot bez gubitaka i kontaminacije prostora.
  • Ispunjava standarde prehrambene i farmaceutske industrije.

Naša kompanija se bavi projektovanjem i izgradnjom kompletnih sistema vakuumske transportacije.

Zatražite ponudu za sistem transportera!

Preuzmite katalog

Catalog Download